2017 Werkjaar - of het jaar van de schrik

2017-05-15 Elmer den Bravendinsdag 09 januari 2018 21:14

In 2016 kreeg de gemeente meer zorgtaken. Het kabinet van PvdA en VVD besloot tot decentralisatie van de zorg. Voor Den Haag een bezuiniging, voor ons een last.

In 2016 was veel onduidelijk en lag de nadruk op het leveren van zorg. 2017 moest het werkjaar worden waarin we alles goed inzichtelijk geregeld zouden hebben. Helaas, nadat het stof van 2016 was neergedaald, september! 2017, bleek de gemeente tientallen miljoenen tekort te komen. En de beheersing van die kosten is zo enorm complex. 

Het grote thema is nu: Hoe garanderen we dat mensen die zorg nodig hebben, die krijgen, terwijl we efficiënter zijn met het geld. Er gaat veel teveel geld verloren in management en ‘het systeem’. De WijEindhoven gedachte is goed, maar het lukt onvoldoende om minder dure zorg te gebruiken en in te kopen. 

Als ChristenUnie hebben we daarom de gemeenteraad uitgedaagd ook het inkomen van de gemeente te bekijken. Met een stijging van de OZB (onroerende zaak belasting), die in Eindhoven vrij laag is, kunnen we extra bezuinigingen voorkomen. Echter de coalitiepartijen houden vast aan hun plannen van 4 jaar geleden. Als ChristenUnie vinden we dat zeer, zeer onverantwoordelijk. 

Wij hopen en bidden voor een wonder, maar daarvoor is wel samenwerking nodig en makkelijk wordt het niet. Het belangrijkste speerpunt van de ChristenUnie is en blijft: Aandacht voor de zwakkeren en de minderheden, op een pragmatische manier. Ieder mens telt.

Elmer den Braven, burgerlid ChristenUnie Eindhoven

« Terug