PROGRAMMA

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Eindhoven 2022

ChristenUnie, partij in de samenleving en partij van samenleving

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in de Gemeente Eindhoven. De ChristenUnie Eindhoven, een lokale afdeling die functioneert onder verantwoordelijkheid van de Vereniging ChristenUnie Oost-Brabant en daarmee ondersteuning in input ontvangt vanuit de provincie, heeft in haar verkiezingsprogramma 3 pijlers voor haar politieke strevingen: dienstbaar zijn, vrijheid van mening/geloof en waardevol leven.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma.