Hello Goodbye

Cadeau Ko Jansendinsdag 24 april 2018 22:00

Beste ChristenUnie vrienden,

Even terugkijken .......

Graag blik ik terug op de afgelopen spannende tijd voor onze ChristenUnie fractie in de Raad.

We zijn blij dat we een prima resultaat hebben behaald in de GR2018. Ons campagneteam heeft goed werk geleverd en Henk Jager is nu (met ruime zetel) in de Raad beeedigd.

Mijn primaire verantwoording lag in die laatste maanden bij de inbreng in de inmiddels “oude”Raad. Daar waren we druk met sturen-op-kosten, omdat op sociaal terrein een miljoenentekort is ontstaan wat zich opnieuw in 2018 vol aandient. Er zijn stevige aanpassingen in de contracten met zorgverleners doorgevoerd, maar dat leverde vooralsnog te weinig op. Als fractie hebben we ons hard gemaakt voor verhoging van OZB. We weten dat dit geen populaire boodschap was en is. Maar we kiezen nog steeds voor een  “sterkste- schouder-zwaarste-lasten” inzet. De verkiezingen maakten dit standpunt niet populair bij de meeste andere partijen ,die populistisch de kop in het zand staken. Daarmee konden we van deze maatregel, in 2018 geen profijt trekken om de tekorten met 10 miljoen terug te brengen.

Inmiddels is deze door ons al in begroting 2017 voorgestelde OZB-verhoging, gesprekstof aan de onderhandelingstafel bij de collegevorming. Benieuwd wat daaruit komt.

(klik op foto voor vergroting)

en beetje vooruitblikken .........

Dat volg ik dan wel als burger van Eindhoven want inmiddels is de nieuwe fractie bijna op sterkte en draaien ze zich warm in de vele introductiebijeenkomsten.

Zelf kijk ik met dankbaarheid terug op de tijd dat ik sinds 2006 actief in en buiten de Raad mocht optreden als het gezicht van de Christenunie.

Pionierswerk in de 1e periode(2006-2010) en ervaren bestuurder in de 2e (2014-2018).

Ik heb er veel voldoening uit gehaald en ook de ChristenUnie als betrouwbare partij mogen etaleren. Blij met de waardering die ik binnen en buiten het Stadhuis heb ervaren.

Ook tevreden dat onze plek in de Raad wordt gecontinueerd met het aantreden van  nieuwe fractie waarin een mix van ervaring en nieuw talent terug te vinden is. Gaaf dat ik het kon overdragen aan Henk en z’n team.

Graag bid ik ze God’s wijsheid en zegen toe om, in een zeker vertrouwen en gezonde ontspanning, dit mooie en belangrijke werk te doen..

En wat ik nog graag wil zeggen ........

Onwetend werd ik gelokt naar een bijeenkomst van fractie en afdelingsbestuur om mijn definitief vertrek uit de gemeentepolitiek te mark(voorzitter)eren. Naast warme woorden en dank, kreeg ik een oude kaart van de stad Eyndhoven een tekening van situatie rond 1583.

Schot in de roos, ik ben er wijs mee. Het hangt inmiddels aan de muur in onze woonkamer.

Benieuwd om het te zien of gewoon voor een praatje met een bakje?, kom gerust langs of  bel vooraf want ik ga het komend jaar graag wat meer tijd buiten Eindhoven doorbrengen samen met Rita die de voorbije jaren, veel avonden zonder mij heeft doorgebracht maar wel mijn trouwste supporter was en menige raadsvergadering op www.eindhoven.nl volgde.

 (klik op foto voor vergroting)

Alles onder het voorbehoud van Jacobus “zo de Heer wil en wij leven”

A Dieu,

Ko Jansen

  

« Terug