Beknopte terugblik op 4 jaar ChristenUnie politiek in Eindhoven

ko jansen christenunie eindhoven19-03-2018 05:50 19-03-2018 05:50

ChristenUnie Fractie Eindhoven in Raadsperiode 2014-2018

Lees hieronder een beknopte weergave van zaken waar de ChristenUnie Eindhoven zich de afgelopen jaren hard voor gemaakt heeft, waar ze in betrokken en actief in is geweest en wat ze heeft kunnen betekenen.

ALGEMEEN:

 • Vanuit christelijke overtuiging (Jer.29:7) steeds ingezet voor de bloei van Eindhoven. Alle voorstellen daarop gewogen en aangevuld danwel afgewezen.
 • Als Fractie onze wekelijkse bede om zegen op ons werk en zegen voor het stadsbestuur en de stad.
 • Ons steeds ingezet om waar mogelijk recht te doen en trouw te betrachten aan de zwakken en rechtelozen in onze stad en omgeving (Micha 6:8).

Meer concreet:

 • Gezonde gezinnen/vechtscheiding op Raadsagenda gekregen en preventieve aanpak(voorkoming ervan) en belang kinderen versterkt.
 • Bed Bad Brood en Begeleiding voor Vluchtelingen (niet Statushouders)
 • Woonruimte voor mensen in kwetsbare posities
 • Humane opvang voor dak en thuislozen en ondersteuning maatschappelijke initiatieven(Leger des Heils, Hemeltje ,SMW(Stadskerk),Vluchteling in de Knel.e.d.)
 • Beschikbaarheid woonruimte voor jongeren op Woonwagenlocaties
 • Schuldhulp en steun voor financiele werkplaatsen en partijen bij elkaar brengen in “Rondetafelgesprekken op Stadhuis”
 • Met WH Onderwijshuisvesting versnellen noodzakelijke verbouw Lorentz Casimir College geregeld.
 • Integraal Huisvesting Plan, mee op koers gehouden door vast te houden aan de eerder vastgelegde rechtvaardige uitgangspunten. 
 • Mee opstellen en steunen van voorstellen voor luchtkwaliteitsverbeteringen in de stad oa elektrische bezorgdiensten pakketten in binnenstad.
 • Rol diaconieen(IDOE) bij herhaling aan orde gesteld in kader participatiesamenleving en grote inzet van kerken
 • Mee indienen en steunen voorstellen Duurzaamheid oa inzet op beheerste ontwikkeling Eindhoven Airport. Leefbaarheid minstens gelijk op laten gaan en een voorwaarde voor uitbreiding ipv achteraan wat regelen.
 • Toegangkelijkheid van alle overheidsgebouwen voor iedereen en ook gerichte aandacht bij evenementen.


Specifieke Thema’s:

 • Onderzoek en Raadsdiscussie over niet verantwoorde besteding middelen voor Roze Zaterdag en daarmee misbruik van subsidie.
 • Regenboog niet laten kapen door COC  voor aanleg van oversteekplaatsen maar hiervoor regenboogtunnel onder Fellenoord voorgesteld en daaraan mee geschilderd
 • Wij Eindhoven evenwichtige benadering resultaatsturing met methode “Vertellen en tellen” Prof Baert
 • Bereikbaarheidsagenda steunen ipv aanleg “De Ruit” 
 • Steun en poging verlengen opvang vluchtelingen “Orangerie”
 • Handhaving van eigen “Zero Tolerance” bij Festivals.  
 • Raadsdiscussie over hoge % bijdrage aan kosten Kampioenschap PSV.
 • Inzet voor realisatie supermarkt op Acht (ouderenwelzijn)
 • Raadsvragen Bijdrage aan PSV Foundation terwijl dit behoort tot maatschappelijke verplichtingen van PSV als tegenprestatie gronddeal. 

Achter de schermen:

In directe gesprekken met Wethouders hebben we in ingezet voor schrijnende en onbedoelde effecten van beleid o.a bij:

 • Problemen met WMO en PGB),Opvang daklozen,
 • Drugsdumping, 
 • Kindermisbruik, 
 • Sportverenigingen en groepen sporters die in de problemen dreigden te komen (basketbal ,voetbal, zwemmen,e.d
 • (migranten)Kerkgemeenschappen ondersteunen met het vinden van ruimte voor vieringen waaronder ook moskeeen.

 Deelname in Raadsgroepen e.d.:

 • Lidmaatschap Rekenkamer
 • Lid van Vertrouwenscommissie Benoeming BM Jorritsma
 • Lid van Raadstafel21 van de Metropool Regio Eindhoven(MRE)
 • Lid Accountantscommissie
 • Werkgroepen, zoals:
 • + Methode Duisenberg(leesbaarheid Jaarrekening) 
 • + Evaluatie Ombudscommissie(Sociaal Domein)
 • + Clientenraad Sociaal domein(selectie/evaluatie)
 • + Raad in Positie (tekorten Sociaal domein)
 • + Cultuur (nieuwe wijze toekenning subsidies)
 • + Licht (innovaties/applicaties in straat/wijk verlichting)
 • + Muziekgebouw (aanpak tekorten exploitatie)
 • + Sport (nieuwe aanpakken en invoering iedereen sport)   

« Terug