Regenboogtunnel

Kojanregenboogwoensdag 11 oktober 2017 21:21

Mogelijk hebt u het al gezien, fietsend onderdoor Fellenoord; een kleurig en fleurig gespoten tunnel die de doorsteek naar de stad vanuit Woensel en andersom markeert. Het eerder in de Raad behandeld voorstel om een regenboog zebrapad te realiseren, heb ik zwaar bekritiseerd. Daarbij vooral instekend op het ontstaan van een onduidelijke verkeerssituatie en de stelling dat dit volgens wegenverkeerswet niet kan. Bedenkingen als “regenboog als ultieme teken van hoop” tegenover de symboliek die de homo-emancipatiebeweging er aan geeft, heb ik later in een interview bij Stdio 040 wel genoemd maar niet als overtuigend argument tijdens de raadsbespreking ingebracht. De Wethouder is met de geuite bedenkingen en ondanks goedkeuren door de raad, daarna als alternatief met het plan van de tunnel gekomen. Als fractie hebben we onze steun getoond door ter plekke mee te spuiten aan dit kunstwerk.

Ik geniet ervan alle keren wanneer ik deze fietsroute gebruik. Ik hoop velen met mij.

A Dieu,  Ko Jansen

Regenboogtunnel Kruisstraat Eindhoven

« Terug