Fractiebericht september 2017

Elmerlijstvrijdag 15 september 2017 19:47

Het is al weer halverwege september. De eerste herfststorm is gepasseerd, maar de schade daarvan valt in het niet bij de ravage op Sint Maarten, aangericht door orkaan Irma.
Laten we hopen en bidden dat de water- en voedselvoorziening snel op peil komt, want met name gebrek aan schoon water is een acuut probleem.

Ondertussen is de coalitie-vorming in de landelijke politiek, tussen ChristenUnie, CDA, VVD en D66 in een vergevorderd stadium gekomen. Het lijkt erop dat ze ook voor de hete hangijzers (ethische kwesties, duurzaamheid en immigratie) gedetailleerde afspraken hebben gemaakt. We wachten in spanning af hoeveel van de ChristenUnie kleur terug te zien zal zijn in het nieuwe kabinet.

We zijn gezegend met leiders als Gertjan Segers en Carola Schouten, die aan de andere partijen laten zien hoe je politiek bedrijft. Het blijft verbazingwekkend dat de andere partijen een vrouw op de tweede positie op de lijst hadden staan, maar dat alleen bij de ChristenUnie die vrouw mag meedoen met de kabinetsonderhandelingen.

In Eindhoven hebben we zeker niet stilgezeten. Op 29 Augustus zijn we er eindelijk in geslaagd de jaarrekening over 2016 vast te stellen. Dat lukte voor de vakantie niet meer, omdat de accountant niet op tijd haar controle kon afronden. Het is nu zeker dat de gemeente Eindhoven veel teveel geld heeft uitgegeven aan zorg en uitkeringen. Pas nu is duidelijk hoe de decentralisatie's landen in Eindhoven en het is duidelijk dat we vol aan de bak moeten.

Tijdens de behandeling van de jaarrekening heeft het college van burgemeester en wethouders een ongewoon groot aantal toezeggingen gedaan. Er is duidelijk goede wil om het financiële debacle aan te pakken, zelfs een gevoel van samen de schouders eronder. Tegelijk hebben we door die toezeggingen ook voldoende munitie om de begroting voor het komende jaar scherp te beoordelen.
Het debat zal met name gaan over de manier waarop bezuinigd wordt en waar, want simpelweg de kaasschaaf methode is niet goed genoeg. Ergens gaat er geld verloren door te strakke, of te ruime contracten met zorgaanbieders; door teveel of te weinig controle; door het willen beperken van overhead en het willen controleren van alles. Geen sinecure om daar telkens opnieuw de juiste keuzes te maken. We bidden om Gods leiding en inzicht, want alleen met Zijn hulp kunnen we tot een rechtvaardige verdeling van geld komen.

Een rechtvaardige verdeling van geld is voor ons ook de reden om het onderwerp schuldhulpverlening op 26 september op de politieke agenda te zetten. Misstanden in de schuldenindustrie en de vaak erg starre controle op de schuldsanering zijn een groot en vaak onderbelicht probleem. Een van de duidelijkste bijbelse opdrachten is de armenzorg, dus daar willen we als ChristenUnie graag een steentje aan bijdragen.

Op 1 september hebben we op uitnodiging van de provinciale ChristenUnie-SGP fractie een ontmoeting gehad met de Noord-Brabantse Christenunie en SGP fracties. Ons jaarlijkse startsein voor het nieuwe politieke seizoen. We hebben uitgebreid genoten van de mogelijkheid om met onze collega's bij te praten en alvast vooruit te blikken op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in maart. Dit alles bij een prikkelende lezing van Erfgoed Brabant, een rondleiding in het Noord-Brabants museum en een kort bezoek aan de St. Jan.

Zowel in landelijke als lokale politiek worden er in de komende maanden belangrijke beslissingen genomen. Bidt u met ons mee voor Gods wijsheid en leiding?


Hartelijk dank,

Elmer den Braven
Raadscommissielid ChristenUnie Eindhoven

« Terug