Fractiebericht mei 2017

2017-05-15 Elmer den Bravendinsdag 16 mei 2017 14:34

Wat gaat de tijd toch snel. Waar in Eindhoven het stof van de landelijke verkiezingen al lang weer is neergedaald is vandaag het bericht gekomen dat de eerste formatiebespreking in Den Haag mislukt is. Dus wellicht dat onze ChristenUnie collega’s in de tweede kamer nu ook de vraag krijgen voorgelegd of ze zouden willen deelnemen aan het kabinet. Geen makkelijke keuze, want waar je in de oppositie gemakkelijk je eigen kleur kan houden is het in een coalitie met 4 partijen best lastig dat goed te doen.

In de lokale politiek merken we daar niet direct zoveel van, behalve dat op een aantal terreinen grote beslissingen worden uitgesteld, omdat er duidelijk politieke keuzes te maken zijn.

Waar we wel al aan begonnen zijn is de voorbereiding van de gemeentelijke verkiezingen van 21 maart volgend jaar. Voor het gevoel zijn we net lekker op gang, maar binnenkort gaat ook hier het verkiezingsspektakel weer los. Voor de zomer zal het wel meevallen, maar na de zomer zullen de partijen zich zeker weer meer gaan profileren. En daarom is het zaak op tijd te beginnen met het schrijven van het verkiezingsprogramma.

Het mooie is dat we dat dit keer ook een stukje samen met de fracties van Best en Helmond kunnen doen. Dat is nog een beetje wennen, maar is zeker goed om te doen. Juist in onze verscheidenheid van grote stad, middel grote stad en dorp kunnen we elkaar aanvullen en aanscherpen. Eindhoven heeft hierin natuurlijk een voorsprong, want als grote stad is het logischer om regionaal te denken. Onze taak de anderen hierin voor te gaan.

Vanavond op de fractievergadering opende Ko de vergadering met een stukje over vertrouwen. De bijbel is duidelijk dat we ons vertrouwen moeten stellen op God. Want, zo is de argumentatie, geen mens is volledig te vertrouwen, maar Onze Vader in de hemel is dat wel. Wij mensen hebben allemaal zo onze mindere momenten. Echter het is zeker niet zo dat we mensen helemaal geen vertrouwen moeten geven. Dat zou heel verkeerd zijn. Jezus stuurde Zijn discipelen er al op uit in tweetallen toen zij nog helemaal niet wisten hoe Hij zou sterven aan het kruis en op de derde dag weer zou opstaan uit de dood. Over vertrouwen gesproken!

In onze cultuur ontbreekt het nogal eens aan vertrouwen, vaak met reden ook. Helaas levert dat dan vervolgens een steeds grotere set aan regels en verordeningen op met ondbedoelde effecten. Zo maken we ons op het moment zorgen om de situatie rond schuldhulpverlening. Daar gaat echt teveel niet goed. Uiteraard zijn er mooie lichtpuntjes te benoemen, maar er is een wereld te winnen.

Als kleine partij proberen we daarin op allerlei manieren daar aan bij te dragen. Gelukkig kunnen we rekenen op een gewillig oor bij de wethouder en zijn ook de andere partijen zeer begaan met het onderwerp. Immers als de regels ervoor zorgen dat iemand, die echt uit de schulden wil en er hard voor werkt, daar niet in slaagt. Dan gaat er iets mis en daar moet wat aan gedaan worden. Rechtvaardigheid bewerken is wellicht het grootste doel van de politiek.

Goed, we hebben nog even om het verkiezingsprogramma te schrijven. Eerst moet er gewoon weer een jaarrekening van het afgelopen jaar worden behandeld en een kadernota voor de begroting voor het komende jaar. Dat wordt zeker spannend en ook veel werk.

Een hartelijke groet,

Elmer den Braven,  ChristenUnie Eindhoven

« Terug