Motie "Festivals vrij van drugs"

Pillen.jpgdonderdag 13 april 2017 21:08

De ChristenUnie Eindhoven heeft op de Raadsvergadering van 11 april 2017 de motie "Festivals vrij van drugs" ingediend. Zie bijlage.

De Motie heeft geleid tot stevige discussie, waarmee wij als ChristenUnie het onderwerp  goed op agenda hebben gekregen(gehoopte bijvangst).  

De Wethouder heeft nadrukkelijk uitgesproken dat het spul ongeacht kwaliteit gewoon  troep is. Hij heeft de toegezegging gedaan dat hij jaarlijks gaat rapporteren.  We hebben daarop om tactische redenen, besloten deze Motie niet in stemming te brengen. (Wordt Motie verworpen dan vervalt ook toezegging)

Een eerste versie van onze Motie (niet toegevoegd) zette direct in op koppeling handhaving en intrekken vergunning. Deze hebben we vooraf aan de fracties ter bespreking toegezonden maar daar kwam nauwelijks reactie op en geen steun. 

Gezien de bespreking in de Meningsvormende vergadering van de week daarvoor, heeft ons dat niet verrast. Daarom hebben we in de Motie de overwegingen en het dictum aangepast, om te focussen  op rapportage door de Wethouder. Daarmee kunnen we in later stadium, indien daar aanleiding toe is, gaan spreken over weigering vergunning aan organisatoren die zich niet houden aan de verleende vergunningseisen.

Onderstaand leest u nog mijn uitgesproken tekst bij indiening van de Motie.

met vriendelijke groet

Ko Jansen
ChristenUnie Eindhoven
k.jansen@eindhoven.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst indiening motie "Festivals vrij van drugs"

Toelichting
We zijn blij met dit herziene evenementenbeleid. We zijn ook blij met het "zero-tolerance" beleid m.bt. pillen op festivals. We maken ons zorgen over de uitwerking van handhavingregels en -aanpak.
Een "zero-tolerance" beleid, zonder handhaving, werkt niet. De praktijk leert dat op elk festival veel pillen worden geslikt en dus binnen worden gesmokkeld.
Dat gezondheidsschade optreedt, ook bij gebruik van pillen van zogenaamde goede kwaliteit, is vastgesteld door erkende instellingen als het Trimbos Instituut.
Onze eigen Novadic-Kentron pleitte in november 2015 al voor aanpak XTC-gebruik om te voorkomen dat het nog meer jongeren het leven gaat kosten.
Moeten we dit laten passeren, sterker nog, accepteren als een gegeven omdat goede controle op zero-tolerance lastig is? Zo ja waarom dan "zero-tolerance"? Daartegenover staat wel een doorschietende regelgeving en handhaving als: "onder elk klimrek moeten rubbertegels", verplichte bordjes met tekst "wet floor" op gedweilde vloeren, of een ander recent gebeuren te weten: "de rubberkorrels discussie op de voetbalvelden".
Ik sprak vorige week met onze GGD manager Pim Lamers over de spagaat waarin hij komt als hij kwaliteit moet gaan testen van pillen, iets wat de WH overweegt te doen, omwille van de gezondheidsrisico's. Dit is een kromme benadering, als "zero-tolerance" het beleid is.
En opnieuw een rare constructie: "je mag het niet hebben; maar we testen, als je ze hebt, de kwaliteit voor u". Wethouder hoe consequent is de overheid dan in uitvoering van beleid?
Ondergraaft u daarmee niet juist de betrouwbare overheid?
Waarom leren we niet van aanpak bij Alcohol en Roken? Ook daar is geprobeerd met zachte hand. Maar effect kwam er pas toen er gehandhaaft werd.
Voorzitter tot slot.
Recent sprak ik met Caspar Hermans, Directeur Taskforce Brabant-Zeeland over de aanpak XTC-gerelateerde criminaliteit in onze regio,waar veel van deze pillen worden gemaakt en waarbij de criminelen over lijken gaan. De echte slachtoffers zijn de Gebruikers (gezondheid) en Wij als maatschappij. Wij zitten met de kosten en passant verdienen zij hun millioenen en dumpen het productie-afval daar waar ze maar kunnen, tot in particuliere tuinen toe.
Wij, hoge kosten en blijvende gezondheidsklachten; Zij, de miljoenen winsten.
De heer Hermans hield een hartstochtelijk pleidooi om preventief op te treden, te beginnen door handhaving van zero-tolerance beleid. (Er is een you-tube filmpje)
Staan we schouderophalend bij een geaccepteerd gebruik van pillen op festivals, een met mensenbloed betaald maffiaproduct? Of werken we aan voorkomen en bewustwording bij jongeren?
Onze motie roept op om: festival-organisaties mede verantwoordelijk te maken voor handhaving van het "zerotolerance" beleid. En jaarlijks te rapporteren ten aanzien van verleende vergunningenen daarbij beschreven doelen.

« Terug